(1)
Piątek, K. O Bycie Jako Takim - Filozofia Pierwsza W XXI Wieku: Lech Ostasz, Pojęcie Bytu. Zarys Ontologii. Składniki Bytu - Bytu W ogóle I Bytu Ludzkiego, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012, Ss. 254. HiP 2018, 439-443.