(1)
Kasprzyk, M. Filozofia Lenistwa: Marcin Zdrenka, O gnuśności. Studium Lenistwa I Jego kontekstów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, Ss. 362. HiP 2018, 463-465.