(1)
Maj, F. O niektórych Funkcjach Muzyki według Henryka Elzenberga. HiP 2018, 251-259.