Starzyńska-Kościuszko, E. (2018). Koncepcja ludzkiej religii Johanna Gottfrieda Herdera. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (10), 81–87. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/1527