Wężowicz-Ziółkowska, D. (2019). Mimesis i anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 361–373. https://doi.org/10.31648/hip.2637