Aymand, S. (2018). Osoby starsze na utrzymaniu innych : delikatne czy bezbronne?. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 463–477. https://doi.org/10.31648/hip.509