Matuszewski, K. (2018). Egzoteryczna rekonstrukcja. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 583–612. https://doi.org/10.31648/hip.518