Szydłowski, M., & Tambor, P. (2018). Piękno w teorii nauki. Estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 55–74. https://doi.org/10.31648/hip.536