Gemel, A. (2018). Kognitywna teoria prototypu - próba filozoficznej analizy. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 75–88. https://doi.org/10.31648/hip.537