Lewandowski, A. (2018). Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 185–198. https://doi.org/10.31648/hip.576