Wawrzonkowski, K. (2018). Dawid Hume i problem legitymizacji władzy. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 199–220. https://doi.org/10.31648/hip.577