Benisz, H. (2018). Kwestia humanizmu i ludzkiego (sposobu) bycia w filozofii Heideggera. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 239–266. https://doi.org/10.31648/hip.579