Piątek, K. (2018). O bycie jako takim - filozofia pierwsza w XXI wieku: Lech Ostasz, Pojęcie bytu. Zarys ontologii. Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012, ss. 254. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 439–443. https://doi.org/10.31648/hip.597