Kasprzyk, M. (2018). Filozofia lenistwa: Marcin Zdrenka, O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 362. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 463–465. https://doi.org/10.31648/hip.602