Skorupka, A. (2018). Świat orientu według klasyków historiozofii. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (15), 241–257. https://doi.org/10.31648/hip.955