Wawrzonkowski, Krzysztof. 2018. „Dawid Hume I Problem Legitymizacji władzy”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, nr 19 (wrzesień):199-220. https://doi.org/10.31648/hip.577.