Wężowicz-Ziółkowska, D. (2019) „Mimesis i anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard”, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, (24), s. 361–373. doi: 10.31648/hip.2637.