Aymand, S. (2018) „Osoby starsze na utrzymaniu innych : delikatne czy bezbronne?”, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, (20), s. 463–477. doi: 10.31648/hip.509.