Szydłowski, M. i Tambor, P. (2018) „Piękno w teorii nauki. Estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych”, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, (19), s. 55–74. doi: 10.31648/hip.536.