Gemel, A. (2018) „Kognitywna teoria prototypu - próba filozoficznej analizy”, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, (19), s. 75–88. doi: 10.31648/hip.537.