Lewandowski, A. (2018) „Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności”, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, (19), s. 185–198. doi: 10.31648/hip.576.