[1]
I. Windyga-Jastrzębska, „Postawa przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec pracy”, HiP, nr 24, s. 281–318, grudz. 2018.