[1]
D. Wężowicz-Ziółkowska, „Mimesis i anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard”, HiP, nr 24, s. 361–373, sty. 2019.