[1]
S. Aymand, „Osoby starsze na utrzymaniu innych : delikatne czy bezbronne?”, HiP, nr 20, s. 463–477, wrz. 2018.