[1]
M. Szydłowski i P. Tambor, „Piękno w teorii nauki. Estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych”, HiP, nr 19, s. 55–74, wrz. 2018.