[1]
A. Gemel, „Kognitywna teoria prototypu - próba filozoficznej analizy”, HiP, nr 19, s. 75–88, wrz. 2018.