[1]
A. Lewandowski, „Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności”, HiP, nr 19, s. 185–198, wrz. 2018.