[1]
K. Wawrzonkowski, „Dawid Hume i problem legitymizacji władzy”, HiP, nr 19, s. 199–220, wrz. 2018.