[1]
M. T. Kania, „Wymiary ruchu w spektaklach Bruce’a Naumana”, HiP, nr 19, s. 351–359, wrz. 2018.