[1]
F. Maj, „O niektórych funkcjach muzyki według Henryka Elzenberga”, HiP, nr 16, s. 251–259, wrz. 2018.