Starzyńska-Kościuszko, E. „Koncepcja Ludzkiej Religii Johanna Gottfrieda Herdera”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, nr 10, październik 2018, s. 81-87, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/1527.