Wężowicz-Ziółkowska, D. „Mimesis I Anthropos Albo O Przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, nr 24, styczeń 2019, s. 361-73, doi:10.31648/hip.2637.