Wawrzonkowski, K. „Dawid Hume I Problem Legitymizacji władzy”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, nr 19, wrzesień 2018, s. 199-20, doi:10.31648/hip.577.