Świgoń, M., & Nicholas, D. (2021). Komunikacja naukowa w oczach polskich młodych naukowców w świetle międzynarodowych badań ankietowych z 2019 roku. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (17). https://doi.org/10.31648/mkks.6619