Świgoń, M., & Nicholas, D. (2021). Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych badań postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową młodych badaczy oraz ich karier naukowych w dobie pandemii. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, 3(16), 139–141. https://doi.org/10.31648/mkks.6623