Holubowicz, M. (2022). Promowanie różnorodności i pluralizmu w mediach we Francji: działania regulatora na coraz bardziej skoncentrowanym rynku medialnym. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7498