Świgoń, Marzena, i David Nicholas. 2021. „Komunikacja Naukowa W Oczach Polskich młodych naukowców W świetle międzynarodowych Badań Ankietowych Z 2019 Roku”. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, nr 17 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/mkks.6619.