Świgoń, Marzena, i David Nicholas. 2021. „Harbingers 2. Zapowiedź Międzynarodowych Badań Postaw I Zachowań Związanych Z Komunikacją Naukową Młodych Badaczy Oraz Ich Karier Naukowych W Dobie Pandemi”i. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 3 (16), 139-41. https://doi.org/10.31648/mkks.6623.