Świgoń, Marzena, i David Nicholas. 2021. „Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych Badań Postaw I Zachowań związanych Z Komunikacją Naukową młodych Badaczy Oraz Ich Karier Naukowych W Dobie Pandemii”. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 3 (16):139-41. https://doi.org/10.31648/mkks.6623.