Świgoń, M. i Nicholas, D. (2021) „Komunikacja naukowa w oczach polskich młodych naukowców w świetle międzynarodowych badań ankietowych z 2019 roku”, Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (17). doi: 10.31648/mkks.6619.