Świgoń, M. i Nicholas, D. (2021) „Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych badań postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową młodych badaczy oraz ich karier naukowych w dobie pandemi”i, Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, 3(16), s. 139-141. doi: 10.31648/mkks.6623.