Świgoń, M. i Nicholas, D. (2021) „Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych badań postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową młodych badaczy oraz ich karier naukowych w dobie pandemii”, Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, 3(16), s. 139–141. doi: 10.31648/mkks.6623.