Holubowicz, M. (2022) „Promowanie różnorodności i pluralizmu w mediach we Francji: działania regulatora na coraz bardziej skoncentrowanym rynku medialnym”, Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). doi: 10.31648/mkks.7498.