Świgoń, M., i D. Nicholas. „Harbingers 2. Zapowiedź Międzynarodowych Badań Postaw I Zachowań Związanych Z Komunikacją Naukową Młodych Badaczy Oraz Ich Karier Naukowych W Dobie Pandemi”i. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, T. 3, nr 16, Apr. 2021, s. 139-41, doi:10.31648/mkks.6623.