Świgoń, M., i D. Nicholas. „Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych Badań Postaw I Zachowań związanych Z Komunikacją Naukową młodych Badaczy Oraz Ich Karier Naukowych W Dobie Pandemii”. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, t. 3, nr 16, kwiecień 2021, s. 139-41, doi:10.31648/mkks.6623.