[1]
Piotrowski, M. 2018. State Policy Addressing Illegal Foreign Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal. 13, 3 (Jun. 2018), 337–347. DOI:https://doi.org/10.31648/oej.2757.