Piotrowski, M. (2018). State Policy Addressing Illegal Foreign Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal, 13(3), 337–347. https://doi.org/10.31648/oej.2757