Piotrowski, Marek. 2018. “State Policy Addressing Illegal Foreign Employment in Poland”. Olsztyn Economic Journal 13 (3):337-47. https://doi.org/10.31648/oej.2757.