[1]
Rutkowski, M. 2019. Conversational expressions of emotions. Prace Językoznawcze. 21, 2 (Apr. 2019), 161–174. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.3918.