[1]
Osowicka-Kondratowicz, M., Białkowska, J. and Białkowski, P. 2019. Specyfika pracy oraz rola logopedy w interdyscyplinarnym modelu opieki nad chorym po udarze mózgu. Prace Językoznawcze. 20, 4 (Sep. 2019), 181–196. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.4491.